Musée Fin-de-Siècle: end of the century in Brussels / koniec wieku w Brukseli

Georges le Brun, The Arbour. Snow / Altana. Śnieg, 1913

Art of the end of the century, no matter if it is Fin-de-Siècle, Art Nouveau, Secession or Young Poland, belongs to museum vistors’ favourites. In the end of 2013 there was opened in Brussels a marvellous museum dedicated to art of the turn of the century – Musée Fin-de-Siècle.

Wersja polska poniżej

Time stops once you enter through electronic door. There is no reception for mobile phones. All you have left is a long walk through six vast stories filled with paintings, prints, ceramics, furniture and other arts and crafts, scenography design for operas, photography. There are the greatest names well known from Art History books – Paul Gauguin, Auguste Rodin, Pierre Bonnard, Emile Gallé, Louis Majorelle, Alphonse Mucha, James Ensor, Fernand Khnopff, Léon Spilliaert, Victor Horta, Henry Van de Velde – and works by local artists who co-created the climate of Belgian end of the century.

The museum is a part of the Royal Museums of the Fine Arts of Belgium. It is located in the same building as collections of old masters, modern art and the René Magritte Museum.

Sir Edward Coley Burne-Jones, Psyche’s Wedding / Wesele Psyche, 1895

Sir Edward Coley Burne-Jones, Psyche’s Wedding / Wesele Psyche, 1895

 

Instead of a text I post a subjective selection of works from the museum, not necessarily the best known. With an exception for Edward Burne-Jones, who has been my personal favourite dating back to early times at Art History studies.

 

Musée Fin-de-Siècle: koniec wieku w Brukseli

Sztuka końca XIX wieku, niezależnie od tego, czy będzie to Fin-de-Siècle, Art Nouveau, secesja czy Młoda Polska, należy do jednych z najbardziej lubianych przez zwiedzających muzea okresów. Pod koniec 2013 roku w Brukseli powstało wspaniałe muzeum dedykowane sztuce przełomu wieków – Musée Fin-de-Siècle.

 

Czas tutaj się zatrzymuje. Nie działają telefony komórkowe. Pozostaje niczym niezmącony spacer przez sześć rozległych pięter wypełnionych malarstwem, grafiką, ceramiką, meblami i innymi przedmiotami sztuki użytkowej, projektami scenografii operowej, fotografią. Są tu największe nazwiska dobrze wszystkim znane z albumów historii sztuki – Paul Gauguin, Auguste Rodin, Pierre Bonnard, Emile Gallé, Louis Majorelle, Alfons Mucha, James Ensor, Fernand Khnopff, Léon Spilliaert, Victor Horta, Henry Van de Velde – oraz prace lokalnych artystów, którzy współtworzyli klimat belgijskiego końca wieku.

Muzeum jest częścią zespołu Królewskich Muzeów Sztuk Pięknych Belgii. Mieści się w tym samym gmachu, co kolekcje sztuki nowożytnej, nowoczesnej oraz Muzeum René Magritta.

Zamiast tekstu o muzeum, subiektywny wybór prac, niekoniecznie tych najbardziej znanych. Chociaż nie może tu zabraknąć mojego ukochanego jeszcze z czasów studiów na historii sztuki, Edwarda Burne-Jonesa.

Entrance to the Musée Fin-de-Siècle / Wejście do Muzeum Musée Fin-de-Siècle

Entrance to the Musée Fin-de-Siècle / Wejście do Muzeum Musée Fin-de-Siècle

 

Xavier Mellery, The Tour of Hours (The Hours) / Godzinki, 1890

Xavier Mellery, The Tour of Hours (The Hours) / Godzinki, 1890

 

Exhibition room / Sala wystawowa

Exhibition room / Sala wystawowa

 

Joseph Boverie, Mistletoe. Roll-top Writing Desk / Jemioła. Sekretarzyk, 1902

Joseph Boverie, Mistletoe. Roll-top Writing Desk / Jemioła. Sekretarzyk, 1902

 

James Ensor, The Bad Doctors / Kiepscy lekarze, 1892

James Ensor, The Bad Doctors / Kiepscy lekarze, 1892

 

Emile Claus, Trees Beside the Lys / Drzewa nieopodal Lys, 1892

Emile Claus, Trees Beside the Lys / Drzewa nieopodal Lys, 1892

 

Émile Gallé, My heart Regrets, Dinner Plate from the Allegories Table Service / Moje serce żałuje. Talerz obiadowy z serwisu Alegorie, 1884

Émile Gallé, My heart Regrets, Dinner Plate from the Allegories Table Service / Moje serce żałuje. Talerz obiadowy z serwisu Alegorie, 1884

 

Victor Horta, Armchairs Aubecq / Krzesła Aubecq, 1899-1902

Victor Horta, Armchairs Aubecq / Krzesła Aubecq, 1899-1902

 

Elevator taking you back from the last level / Winda zabierająca zwiedzających z powrotem z ostatniego piętra

Elevator taking you back from the last level / Winda zabierająca zwiedzających z powrotem z ostatniego piętra

 

Antonin Daum & Louis Majorelle, Dandelions / Mniszek, 1902

Antonin Daum & Louis Majorelle, Dandelions / Mniszek, 1902

 

Alphonse Mucha, The Nature / Natura, 1899-1900

Alphonse Mucha, The Nature / Natura, 1899-1900

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *