Moravský Krumlov with Mládek collection / z kolekcją Mládków

Mladek collection

Museum Kampa from Prague puts its Central European collection of 20th-century art on view in the Moravský Krumlov castle. / Museum Kampa z Pragi pokazuje swoją środkowoeuropejską kolekcję sztuki XX wieku na zamku w Morawskim Krumlowie.

 
Wersja polska poniżej

Museum Kampa from Prague puts its Central European collection of 20th-century art on view in the Moravský Krumlov castle. It is highly recommended to visit. For wonderful art. And for magical atmosphere of a small town in the middle of Europe.

 

Moravský Krumlov is a sleepy town in deep Czech province. Until recently it was the target of pilgrimages of Alfons Mucha lovers. The Slav Epic – monumental paintings by the master of the turn of the 20th century, have been moved to Prague where it can reach much higher attendance.

I came here quite unexpectedly. Not at all to see Mucha. I travelled to Prague to enjoy Jan and Meda Mládek collection in the Museum Kampa. Not for the first time. But this time the journey to grasp this collection was much further and much longer. The biggest treasures of the collection – works by František Kupka and Otto Gutfreund – were left in Prague, while Krumlov castle presentation encompasses works by other renown and also less known artists from the region. Among them Stanislav Kolíbal, Zdeněk Sýkora, Jiří Kolář and Magdalena Abkanowicz.

Mladek collection

Moravský Krumlov: Magdalena Abakanowicz “Figury” 1970s, / lata 70. XX wieku

It is a chamber exhibition – occupies only four rooms. But it gives a good idea of Mládeks interests and the current direction of collection’s development. It is one of very few collections which concentrates on art from Central Europe. A very comprehensive one, which offers a way to learn art of the region.

The glorious years of the castle passed away some time ago and its walls call for renovation. It is a Saturday afternoon and everything is deserted. All the streets are empty, as well as the castle courtyard. There are three people in the castle, one in the cash desk and two girls guarding the exhibitions. And myself. Sad. Although for me it is a source of unhealthy excitation that I see something that only few will manage to. Maniacs of contemporary art in the boonies.

Mladek collection

Moravský Krumlov castle courtyard / Dziedziniec zamku w Morawskim Krumlovie

Meda Mládek – Czechoslovak collector who was amassing art on emigration in the United States with her husband, and after 1989 decided to bequeath part of her collection to the city of Prague to show it in the newly founded Museum Kampa – used to be called Central European Peggy Guggenheim. She surely is a great lady of art. You may still meet her in the Prague museum where she watches the collection, and I think also inspects the visitors a bit, who flood to the district of Malá Strana where the museum is located. Now to get to know the famous Mládek collection you have to visit two distant places.

Mladek collection

Moravský Krumlov: Adriena Šimotová, untitled / bez tytułu, 1975

Museum website

Moravský Krumlov ze sztuką nowoczesną

Museum Kampa z Pragi pokazuje swoją środkowoeuropejską kolekcję sztuki XX wieku na zamku w Morawskim Krumlowie. Warto tu przyjechać. Dla świetnej kolekcji. I dla magicznej atmosfery małego miasteczka pośrodku Europy.

 

Mladek collection

Moravský Krumlov: Exhibition room / Sala wystawowa

Moravský Krumlov to senne miasteczko na zaawansowanej czeskiej prowincji. Do niedawna był celem pielgrzymek miłośników Alfonsa Muchy. Słowiańska epopeja – monumentalne obrazy mistrza sztuki przełomu wieków, zostały jednak przeniesione do Pragi, gdzie mogą liczyć na dotarcie do większej grupy odbiorców.

Mladek collection

Moravský Krumlov: Zdeněk Beran “Two-sided reflected object” / “Dwustronny odbity obiekt”, 1988-1990

Trafiłam tu nieoczekiwanie. I bynajmniej nie po to, by oglądać Muchę. Przyjechałam specjalnie z Pragi, gdzie z kolei jechałam nacieszyć się kolekcją Jana i Medy Mládków w Museum Kampa. Nie pierwszy raz. Ale tym razem przyszło mi podróżować dalej i dłużej. Bo żeby do Krumlova dotrzeć, trzeba mieć trochę samozaparcia. Na tutejszym zamku Museum Kampa eksponuje bowiem część swojej kolekcji. Największe skarby – Franciszek Kupka i Otto Gutfreund – zostały w Pradze, tutaj natomiast zobaczyć można prace innych znanych i mniej znanych artystów z regionu. Są tu m.in. Stanislav Kolíbal, Zdeněk Sýkora, Jiří Kolář, Magdalena Abkanowicz.

Wystawa jest kameralna, zajmuje cztery sale. Ale daje pojęcie o zainteresowaniach Mládków i aktualnym kierunku rozwoju kolekcji. To jeden z nielicznych zbiorów koncentrujących się na sztuce Europy Środkowej i bez kompleksów akcentujących znaczenie regionalnej sztuki. Na nim można się uczyć sztuki XX wieku tej części Europy.

Mladek collectionLata świetności zamku, delikatnie mówiąc, już dawno minęły, a mury wołają o remont. Sobotnie popołudnie i ani żywego ducha. Ani w miasteczku, ani na zamkowym dziedzińcu. W samym zamku trzy osoby, jedna w kasie i dwie pilnujące ekspozycję. No i ja. Smutne. Chociaż dla mnie źródło niezdrowej ekscytacji, że oglądam coś, co widzą nieliczni. Maniacy sztuki współczesnej na wygwizdowie.

Meda Mládek, czechosłowacka kolekcjonerka, która wraz z mężem gromadziła sztukę na emigracji w Stanach Zjednoczonych, a po 1989 roku zdecydowała się przekazać część zbiorów miastu Praga i pokazywać na stałe w nowym Museum Kampa, bywa nazywana środkowoeuropejską Peggy Guggenheim. To wielka dama sztuki. Cały czas można ją spotkać w praskim muzeum, gdzie dogląda kolekcji i chyba trochę podgląda zwiedzających, których w modnej dzielnicy Kampa na Malej Stranie nie brakuje. Teraz, aby poznać dzieło Mladków, trzeba odwiedzić dwa miejsca.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *