McClelland Gallery: museum park / muzealny park

McClelland Gallery

Over one hundred sculptures in the open-air, park for temporary exhibitions and a museum building embedded in the landscape create an artistic estate in Melbourne, opened to the public in 1971. Trees, bush, lakes, lawns, alleys and large size artworks. McClelland Gallery has it all.

 
Wersja polska poniżej

It was conceived by Annie May McClelland who in order to honour her brother, Harry McClelland, bequeathed land where he run his studio and the core of the collection. The museum has a wide collection of the 19-century English watercolours, decorative art, photography and painting, which constitute the basis for many temporary exhibitions. However, it is sculpture that is in the centre of the museum’s interest. It fully fills the 16 ha park. The closest reference to this place is the Kröller-Müller Museum in Otterlo, The Netherlans, opened over thirty years earlier.

Phil Price, Chrysalid, 2014 – McClelland Sculpture Survey & Awards 2014

Phil Price, “Chrysalid”, 2014 – McClelland Sculpture Survey & Awards 2014

 

Collection is dominated by Australian artists and a great many of works is monumental as far as size is concerned. The true star of the park is a labyrinth by Andrew Rogers entitled “The Winding Path, the Search for Truth”. Since 2003 the museums has been organising McClelland Sculpture Survey & Award referred to as the most important open air biennale of sculpture in Australia. In 2014 the main award went to Matthew Harding for the work “Void”. However my favourite is “Chrysalid” by Phil Price. His other work – “The Tree of Life”, in the same stylistic stands majestically, as if a signpost, on the side of a highway, close to the exit to the museum.

McClelland Gallery is a must for sculpture and museums’ lovers. But this is also a place where one can simply spend lovely time on a picnic (encouraged to do so by the staff) and walking among lush vegetation.

 

McClelland Gallery: muzealny park

Ponad sto rzeźb na wolnym powietrzu, park dla wystaw czasowych i wtopiony w krajobraz budynek muzeum składają się na artystyczną posiadłość w Melbourne otwartą dla publiczności w 1971 roku. Drzewa, krzewy, jeziora, łąki, alejki i wielkoformatowa sztuka.

McClelland Gallery powstała dzięki Annie May McClelland, która chcąc uczcić pamięć brata Harry’ego McClellanda, przekazała na potrzeby muzeum posiadłość, gdzie ten prowadził swoją pracownię oraz zaczątek kolekcji. McClelland Gallery posiada obszerny zbiór dziewiętnastowiecznych angielskich akwareli, sztuki dekoracyjnej, fotografii i malarstwa, które często stanowią bazę dla organizowanych tu wystaw. Ale trzon kolekcji tworzy rzeźba, która wypełnia 16-hektarowy park. Najbliższą analogię dla tego miejsca stanowi otwarte ponad trzydzieści lat wcześniej Kröller-Müller Museum w holenderskim Otterlo.

Andrew Rogers, The Winding Path, the Search for Truth, 2010

Andrew Rogers, “The Winding Path, the Search for Truth”, 2010

W McClelland Gallery dominują prace artystów australijskich. Ich rozmiary są w dużej części monumentalne. Gwiazdą jest kamienny labirynt The Winding Path, the Search for Truth [Wijąca się ścieżka, w poszukiwaniu prawcdy] Andrew Rogersa. Od 2003 roku muzeum organizuje McClelland Sculpture Survey & Award uznawaną za najważniejsze biennale rzeźby na wolnym powietrzu w Australii. W 2014 roku główna nagroda przypadła Matthew Hardingowi za pracę Void [Pustka]. Moim zdecydowanym faworytem z kolei jest Chrysalid Phila Price’a, którego inna praca The Tree of Life utrzymana w tym samym stylu majestatycznie stoi, niczym drogowskaz, przy drodze szybkiego ruchu, niedaleko zjazdu do muzeum.

McClelland Gallery to pozycja obowiązkowa dla miłośników rzeźby i ciekawych muzeów. Ale to także miejsce, w którym po prostu można miło spędzić czas na pikniku (do którego zachęca obsługa muzeum) i spacerze wśród bujnej roślinności.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *