Henie Onstad Kunstsenter: Oslofjord art oasis / oaza sztuki nad Oslofjord

Henie Onstad Kunstsenter

Henie Onstad Kunstsenter was opened at the outskirts of Oslo almost half a century ago. Museum of modern art founded by celebrity figure skater Sonja Henie and ships magnate Niels Onstand still fascinates. Here is why: a view over the fjord, modern style architecture, and works by Kantor and Abakanowicz at the exhibition. Can you imagine anything better than that?

 
Wersja polska poniżej

A pilgrimage to a museum is an adventure. It is necessary to plan this tip in advance: you have to check the stops, ask the locals, and finally get on board knowing that a return bus will come in three hours. When it turns out to be boring, there is no point complaining that I should have gone for the palace, cathedral, Renzo Piano museum or other tripadvisor hits. But Henie Onstad Kunstsenter is surely worthwhile.

Henie Onstad Kunstsenter: entrance with Katrine Dolven's sculpture /  wejście z rzeźbą Katrine Dolven

Henie Onstad Kunstsenter: entrance with Katrine Dolven’s sculpture / wejście z rzeźbą Katrine Dolven

Fame

Sonja Henie is a Norwegian legend. She won the Olympic gold in figure skating three times, six times European Championships and ten times World Championships. She was performing on ice in the United States, starred in nine Hollywood movies, and became one of the wealthiest women in America. She got interested in art collecting only when she met Niels Onstand. They got married in 1955. Four years later they decided to show their collection publically – a touring exhibition of their works traveled to 17 European cities in Norway, Sweden, Denmark, Germany, Great Britain, France, Austria and Switzerland. The success of the show convinced collectors to find a proper place for permanent presentation of their works. In 1962 an architectural competition was announced and the opening of the museum was held in 1968.

Henie Onstad Kunstsenter: exhibition space, new wing / przestrzeń wystawowa, nowe skrzydło

Henie Onstad Kunstsenter: exhibition space, new wing / przestrzeń wystawowa, nowe skrzydło

Architecture

Museum was designed by young Norwegian architects – Jon Eikvar and Svein Erik Engebretsen, and built at the coast of Høvikodden which offers a picturesque view over the fjord. Modern style architecture of the central building ideally blends into the slope. Together with two added wings (the first one designed by the same architects was opened in 1994, and the second one, work by Stein Halvorsen, opened in 2003) the museum has 3500 m² of exhibition space. But you do not feel this size, it makes an impression of a chamber space.

Collection

The collection today encompasses 4000 pieces. In its core there are works created between 1920–1960, and the special place among them belongs to the Fluxus movement and Cobra group. You may start exploring the collection at the bottom of the hill where museum is located. Road leading to the entrance is marked with sculptures. Only when you go around the building you experience its actual size. Inside, there is a trendy restaurant, space for temporary exhibitions and exhibition of the collection. At the time of my visit there was 15 Great Artists from the Collection on view. Almost all included artists were somehow connected to the Henie Onstad Kunstsenter – they were working on projects during artistic residencies, exhibited in the museum or donated works to the collection. What a surprise to find two Polish artists: four paintings by Tadeusz Kantor and a sculpture by Magdalena Abakanowicz. Kantor exhibited here twice: in 1971 at the exhibition Polish Art Today where he showed 15 m tall folded chair and had a lecture inspired by Rembrandt painting, and next five years later he had a solo show. There are also works by Kurt Schwitters on permanent view – a selection of about 30 works which show artist’s connection to Norway.

Henie Onstad Kunstsenter: Tadeusz Kantor  "Collage" 1968

Henie Onstad Kunstsenter: Tadeusz Kantor “Collage” 1968

Museum website

 

Henie Onstad Kunstsenter: oaza sztuki nad Oslofjord

Niemal pół wieku temu na obrzeżach Oslo powstało Henie Onstad Kunstsenter. Muzeum sztuki nowoczesnej założone przez słynną łyżwiarkę figurową Sonję Henie oraz potentata produkcji statków i kolekcjonera sztuki Nielsa Onstada nie przestaje zachwycać. Oto dlaczego: widok na fiord, modernistyczna architektura, a na wystawie kolekcji – Kantor i Abakanowicz.

 

Wyprawy do muzeów mają w sobie element przygody. Podróż trzeba zaplanować: rozszyfrować przystanki, dopytać lokalsów, wreszcie wsiąść do autobusu wiedząc, że powrotny kurs możliwy będzie dopiero za trzy godziny. Jak będzie nieciekawie, mówi się trudno i nie marudzi, że w tym czasie można było zobaczyć pałac, katedrę, muzeum Renzo Piano czy inne sprawdzone hity tripadvisora. Dla mnie takie wycieczki to pewniaki. Do Henie Onstad Kunstsenter pojechać warto.

Henie Onstad Kunstsenter: entrance hall / hol wejściowy

Henie Onstad Kunstsenter: entrance hall / hol wejściowy

Sława

Sonja Henie to norweska legenda. Trzykrotna złota medalistka olimpijska, sześciokrotnie wygrała europejskie mistrzostwa w łyżwiarstwie figurowym i dziesięciokrotnie mistrzostwa świata. Występowała w show na lodzie w Stanach Zjednoczonych, zagrała w dziewięciu filmach w Hollywood. Stała się jedną z najbogatszych kobiet w Ameryce. Kolekcjonowaniem sztuki zainteresowała się kiedy poznała Nielsa Onstanda. Pobrali się w 1955 roku. Cztery lata później zdecydowali się pokazać swoją kolekcję publicznie – podróżująca wystawa dotarła do 17 europejskich miast w Norwegii, Szwecji, Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii i Szwajcarii, a jej sukces skłonił kolekcjonerów do utworzenia stałego miejsca prezentacji swoich zbiorów – sztuki nowoczesnej i sztuk performatywnych. W 1962 roku został rozpisany konkurs architektoniczny, a otwarcie muzeum nastąpiło w 1968.

Architektura

Muzeum zostało zaprojektowane przez młodych norweskich architektów, Jona Eikvara i Sveina Erika Engebretsena, i zbudowane na wybrzeżu Høvikodden, skąd rozciąga się malowniczy widok na fiord. To oaza spokoju. Modernistyczna architektura centralnego gmachu idealnie wtapia się w zbocze. Wraz z dwoma dobudowanymi skrzydłami (pierwsze, zaprojektowane przez tych samych architektów, zostało otwarte w 1994 roku, a drugie, dzieło Steina Halvorsena, w 2003) dysponuje 3500 m² powierzchni wystawienniczej, sprawia jednak wrażenie kameralnej przestrzeni, która żadną miarą nie przytłacza.

Henie Onstad Kunstsenter: Magdalena Abakanowicz "Brown coat" 1968

Henie Onstad Kunstsenter: Magdalena Abakanowicz “Brown coat” 1968

Kolekcja

Kolekcja liczy dzisiaj ponad 4000 prac. Jej trzon stanowią prace powstałe w latach 1920–1960. Szczególne miejsce zajmują w niej prace związane z ruchem Fluxusu i grupą Cobra. Zwiedzanie zaczyna się u podnóża cypla, na którym zlokalizowane jest muzeum. Drogę wyznaczają rzeźby. Dopiero spacer wokół budynku daje pojęcie o jego wielkości. W środku znajduje się modna restauracja, odbywają się wystawy czasowe oraz prezentowana jest kolekcja. Trafiłam na odsłonę 15 Great Artists from the Collection. Niemal wszyscy uwzględnieni tu artyści byli związani z Henie Onstad Kunstsenter – realizowali tu swoje projekty podczas rezydencji, wystawiali, przekazywali swoje prace do kolekcji. Wśród piętnastki artystów dwójka z Polski – na wystawie znalazły się cztery obrazy Tadeusza Kantora oraz rzeźba Magdaleny Abakanowicz. Kantor wystawiał tu dwukrotnie: w 1971 roku podczas wystawy Polish Art Today, wtedy przed muzeum zaprezentował wysokie na 15 m składane krzesło oraz wygłosił wykład inspirowany obrazem Rembrandta, i następnie pięć lat później na wystawie indywidualnej. Swoje stałe miejsce w Henie Onstad Kunstsenter zajmują prace Kurta Schwittersa – pokazywany jest wybór ok 30 prac, które skupiają się na związkach artysty z Norwegią.

Henie Onstad Kunstsenter: view over resttaurant's  terrace / widok na taras restauracji

Henie Onstad Kunstsenter: view over resttaurant’s terrace / widok na taras restauracji

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *