GOMA Brisbane: Australian gateway to Asia and Pacific / australijskie okno na Azję i Pacyfik

GOMA Brisbane Arnhem Land baskets

The biggest museum of contemporary art in Australia and one of the biggest in the world was opened in 2006 in Brisbane. Gallery of Modern Art (GOMA) specialises in Asia and Pacific Art. Although I visited on a hot Summer weekday, and there are numerous tempting beaches nearby, I found crowds in the museum.

Wersja polska poniżej

GOMA is a branch of the Queensland Art Gallery, one of the youngest state art museum in Australia (1895). Just like the others it possesses a cross sectional collection of art. However, the historic collection is the least impressive when compared to other museums. Putting an emphasis on contemporary art gave this museum opportunity to gain its distinctive feature and a leading position regarding the most recent art.

GOMA_building_2Visionary director Doug Hall (in 1987–2007) bet on Asia, Pacific, Aboriginal art and contemporaneity when in 1993 he opened the Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (APT). It was the first great survey of contemporary art of the region to take place in Australia. Initially conceived for three editions, it met such enthusiastic reception of the public that is has been continued ever since. In November 2015 the eighth edition of the event will be staged. Triennial also had major impact on Australian museums. It contributed to the change of collecting policies of all other major art museums that begun to put much more attention to art of the region.

In 2006 GOMA was created to house Triennial, extensive temporary exhibitions and growing collection. New building was designed by the architectural firm Architectus from Sydney. It joined the original seat of the QAG, state library, museum and Queensland Performing Arts Centre – all in brutalist style – enlarging Brisbane’s cultural precinct. The edifice built at the bank of the Brisbane river recalls a huge exhibition pavilion. Inside one can find vast spaces for mega exhibitions (including Triennial), very well fitted Children’s Art Centre, areas of leisure and restaurants with marvellous view over the bank of the river. This grand building seems to be light, as if built of wooden boxes and glass shields. It is a building from which one looks at, but also a building to be looked at. The best vintage point is a pedestrian bridge right at its footsteps built in 2009. Another architectural gem.

GOMA_Kusama_Obliteration_room

Yayoi Kusama, “Obliteration Room”, 2014

GOMA is a place for presentation of temporary exhibitions, however, part of them is built upon the collection. Permanent galleries presenting evolution of art from the 19th century till today, as well as exhibition spaces for temporary exhibitions are located in the QAG. In both buildings Aboriginal art – both traditional and modern – take central location.

In a city which is not widely associated with art and where tropical climate would suggest that every spare moment would be spent on the beach, surprisingly the art museum is one of the main destinations for residents. There are crowds. And I must admit that I enjoyed myself in the Children’s Art Centre, along with other adults, just as much as in other parts of the museum.

GOMA: australijskie okno na Azję i Pacyfik

Największe muzeum sztuki współczesnej w Australii i jedno z największych na świecie zostało otwarte w 2006 roku w Brisbane. Gallery of Modern Art (GOMA) specjalizuje się w sztuce Azji i Pacyfiku. Dzień powszedni, w mieście upał, plaża nieopodal, a w muzeum tłumy.

 

GOMA jest oddziałem Queensland Art Gallery, jednego z najmłodszych stanowych muzeów sztuki (1895). Jak każde z nich posiada przekrojową kolekcję sztuki. Chociaż ta historyczna jest najmniej w porównaniu z innymi muzeami. Położenie akcentu na sztukę
współczesną dawało możliwość wyróżnienia się i zdobycia pozycji lidera w zakresie najnowszej twórczości. Podobnie jak zwrot w kierunku sztuki Azji i Pacyfiku oraz sztuki aborygeńskiej.

QAG_interior

Queensland Art Gallery interior / Wnętrze Queensland Art Gallery

Wizjonerski dyrektor QAG Doug Hall (w latach 1987–2007) postawił właśnie na współczesność i na Azję, kiedy w 1993 roku otwierał Asia Pacific Triennial of Contemporary Art (APT). Był to pierwszy wielki przegląd sztuki współczesnej regionu, jaki miał miejsce w Australii. Obliczony pierwotnie na trzy edycje spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. W listopadzie 2015 roku odbędzie się po raz ósmy. Triennale odegrało istotną rolę w rozwoju kolekcji innych australijskich muzeów przyczyniając się do zmiany ich strategii kolekcjonerskich, które coraz większy nacisk zaczęły kłaść na sztukę regionu.

W 2006 roku dla pomieszczenia Triennale, obszernych wystaw czasowych i rozrastającej się kolekcji powstało GOMA. Nowy gmach zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Architectus z Sydney dołączył do pierwszej siedziby QAG, biblioteki stanowej, muzeum i centrum sztuk performatywnych – wszystkich reprezentujących architektoniczny brutalizm – poszerzając tym samym kulturalną dzielnicę Brisbane. Wzniesiony nad brzegiem rzeki Brisbane gmach przypomina wielki pawilon wystawowy. W środku rozległe przestrzenie do aranżacji mega wystaw (w tym Triennale), świetnie wkomponowane Dziecięce Centrum Sztuki (Children’s Art Centre), strefy wypoczynku i restauracje z fantastycznym widokiem na nabrzeże. Wielki budynek wydaje się niezwykle lekki, jakby ułożony z drewnianych pudełek i szybek. To gmach, z którego się patrzy, ale też od którego trudno odwrócić wzrok. Najlepszy punkt widokowy stanowi pobliska kładka dla pieszych wzniesiona w 2009 roku. Kolejna perełka współczesnej architektury.

GOMA jest miejscem prezentacji wystaw czasowych, przy czym część to wystawy budowane na bazie kolekcji. Stałe galerie prezentujące rozwój sztuki od XIX wieku po współczesność, a także przestrzeń dla wystaw czasowych sztuki XXI wieku, znajdują się w budynku QAG. Centralne miejsce w obu budynkach zajmuje sztuka aborygeńska, zarówno o charakterze tradycyjnym, jak i współczesna.

GOMA_Kusama

Yayoi Kusama, “Soul under the moon”, 2002

O dziwo w mieście, które powszechnie ze sztuką raczej się nie kojarzy, gdzie panuje tropikalny klimat i gdzie każdą wolną chwilę miałoby się ochotę spędzić na plaży, muzeum sztuki (obie siedziby) stanowi jedną z głównych destynacji mieszkańców. Tłum. A w Dziecięcym Centrum, na dziecięcej wystawie, wśród innych dorosłych, świetnie bawiłam się i ja.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *