Danubiana: museum on the Danube / muzeum na Dunaju

Danubiana Meulensteen Art Museum - Čunovo Bartislava

It is convenient to visit a museum located in the city centre, but a pilgrimage to the temple of art adds a bonus to the museum experience. In the vicinity of Bratislava, in a small town of Čunovo, on the artificial peninsula on the Danube river, Danubiana Meulensteen Art Museum was created by the Slovak gallery owner and art collector from the Netherlands. In 2014 a new wing housing a permanent collection was opened.

 
Wersja polska poniżej

The history of this private museum of modern and contemporary art started in 1998. Vincent Polakovič, who previously owned art gallery in Poprad, Slovakia, attracted Gerard Meulensteen, Netherlandish entrepreneur, art collector and patron, with the idea of building a museum on the Danube. The site is symbolic, it is located right at the border of Slovakia, Hungary and Austria. Following the thinking of founders that the Danube connects countries, a ship connects shores enabling people to move around and a museum connects nations and cultures with art, Danubiana museum was given a shape of a boat.

Danubiana_Meulensteen_Museum 7

The museum was opened in 2000. Building was designed by Peter Žalman and based on a drawing by Slovak painter Peter Pollág depicting a Roman galley with oars. The initial concept was to put Meulensteen’s art collection on permanent view, but the need to organise temporary exhibitions prevailed. However the idea to show his art was always there and in 2014 an extension building has been opened to house owner’s international collection, including Magdalena Abakanowicz, Sam Francis, Christo, Kiro Urdin, Pierre Alechinsky, the Walasse Ting, Gunter Damisch, Paul Jenkins, works by Netherlandish artists, especially members of the Cobra group, and Slovak artists, among them Vincent Hložník, Jozef Jankovič, Rudolf Fila, Vladimír Kompánek, Albín Brunovský, Oto Bachorik, Milan Lukáč, Marek Ormandy. Danubiana encompasses also a picturesque sculpture park.

Museums located outside city borders, that require a travel, offering contemplation of art within nature, have fascinated collectors, art lovers, and patrons for ages. Louisiana Museum of Modern Art located near Copenhagen, opened in 1958, is one of the most famous examples. And this trend is followed by a number of newly founded museums (including MONA Museum of Old and New Art in a distant district of Hobart, where one can get by a boat).

 

Danubiana: Muzeum na Dunaju

Wygodnie jest pójść do muzeum położonego w centrum miasta, ale specjalna wyprawa do świątyni sztuki dodaje takiej wizycie szczególnej wartości. Nieopodal Bratysławy, w miasteczku Čunovo, na sztucznym półwyspie na Dunaju, znajduje się Danubiana Meulensteen Art Museum – dzieło słowackiego galernika i holenderskiego kolekcjonera. W 2014 roku otwarto drugie skrzydło muzeum z przeznaczeniem dla prezentacji kolekcji.

Danubiana dostavba

Historia prywatnego muzeum sztuki nowoczesnej i współczesnej zaczęła się w 1998 roku. Vincent Polakovič, właściciel galerii w Popradzie, zaraził wizją budowy muzeum na Dunaju holenderskiego przedsiębiorcę, kolekcjonera i mecenasa sztuki Gerarda Meulensteena. Miejsce jest symboliczne, leży tuż przy granicy Słowacji z Węgrami i Austrią. Zgodnie z tokiem myślenia twórców muzeum, że Dunaj łączy kraje, statek łączy brzegi, umożliwiając przemieszczanie się, a muzeum łączy narody i kultury poprzez sztukę – muzealny budynek otrzymał kształt łodzi.

Muzeum zostało otwarte w 2000 roku. Zaprojektował je Peter Žalman opierając się na rysunku rzymskiej galery z wiosłami, którą stworzył słowacki malarz Peter Pollág. Pierwotna koncepcja zakładała, że gmach pomieści kolekcję sztuki Meulensteena, zwyciężyła jednak potrzeba organizowania czasowych wystaw. W 2014 roku specjalnie dla tej kolekcji obejmującej prace artystów międzynarodowych, którzy zyskali światową sławę, jak Magdalena Abakanowicz, Sam Francis, Christo, Kiro Urdin, Pierre Alechinsky, the Walasse Ting, Gunter Damisch, Paul Jenkins, prace artystów holenderskich, zwłaszcza członków grupy Cobra oraz dzieła artystów słowackich, takich jak Vincent Hložník, Jozef Jankovič, Rudolf Fila, Vladimír Kompánek, Albín Brunovský, Oto Bachorik, Milan Lukáč, Marek Ormandy, dobudowane zostało nowe skrzydło. Danubiana to także park rzeźb otaczających budynek.

Muzea zlokalizowane poza granicami miast, wymuszające podróż, oferujące kontemplację sztuki w otoczeniu natury, od dawna fascynują kolekcjonerów, miłośników sztuki, filantropów. Do najsłynniejszych należy Louisiana Museum of Modern Art położone niedaleko Kopenhagi, otwarte w 1958 roku, a trend ten kontynuują współczesne muzea na całym świecie (m.in. MONA Museum of Old and New Art w odległej dzielnicy Hobartu, do której można dostać się statkiem).

 

1 Comment

 1. Jan Kukula

  Hi,
  thanks for introducing the new Danubiana Museum near Bratislava to Polish and international audience. As the lead architect of a new extension, I would be very grateful if you could credit architects Jan Kukula and Jozef Jakus of Atelier 008 as authors of 2014 Extension. As it happens, I had worked with architect Zalman as a young architect on the original building in 1998-1999 and was called upon by the museum director Mr. Polakovič to design the extension 10 years thereafter.
  Thanks,
  Jan Kukula, architect

  Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *