About me

Wizyta w muzeum to odkrywanie świata, którego już nie ma, ale też poznawanie współczesności. W muzeum czas płynie inaczej, niezależnie od tego czy sale wystawowe ukryte są za grubym murem, czy też oddziela je od świata zewnętrznego zaledwie szyba. Każde muzeum jest wyjątkowe i z różnych powodów każde warto poznać. Ja zazwyczaj odwiedzam muzea sztuki.

Pasja poznawania muzeów stała się moją pracą naukową. Jestem historykiem sztuki zafascynowanym twórczością prerafaelitów. Zajmuję się problematyką nowych muzeów w Europie Środkowej, muzealną architekturą, edukacyjną rolą muzeów i strategiami angażowania publiczności. Pracuję w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oraz w Instytucie Europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zainteresowanie muzeami łączę z pasją podróżowania. We wszystkich zakątkach świata znaleźć można niesamowite muzea. Blog Museumsadvisor zaczynam od podróży do Australii, gdzie obok fantastycznych krajobrazów, egzotycznych roślin i zwierząt, niesamowitego tygla kulturowego z absolutnie genialną kuchnią, znalazłam fascynujące muzea. Zawsze też z sentymentem wracam do Europy Środkowej – muzea naszych sąsiadów, choć tak blisko, czekają dopiero na odkrycie.

Museumsadvisor powstał z chęci pokazania niezwykłych miejsc, które często nie są znane poza kręgiem lokalnych odbiorców, a także innego oblicza miejsc dobrze znanych.

Katarzyna Jagodzińska

Mój profil na academia.edu

zdjecie do o mnie

 

In museums we discover world that no longer exists, but at the same time we get to know contemporaneity. In a museum time flies differently, no matter whether exhibition rooms are hidden behind thick walls or separated from the outside world only by a glass. Every museum is special and for various reasons each of them is worth visiting. I usually visit art museums.

My private passion to see museums became a subject of my academic work. I am an art historian fascinated with Pre-Raphaelites. I deal with the issues of new museums in Central Europe, museum architecture, museums education and strategies for public engagement. I work in the International Cultural Centre and the Jagiellonian University (Institute of European Studies), Krakow, Poland.

My interest in museums is closely related to passion for travelling. In all parts of the world one can find extraordinary art institutions. I start my Museumsadvisor blog with a trip to Australia where I found not only breath-taking landscapes, exotic plants and animals, sensational cultural pot with absolutely amazing cuisine, but also spectacular museums. I also often come back to Central Europe – museums of our neighbours, although so close, still await discovery.

Museumsadvisor is to show places which are often known only to local public, as well as well-known places seen from a different perspective.

I decided to make a Polish/English version of the blog so that more readers could get acquainted with my writings on museums. However, I am not an English native speaker nor a translator so please do forgive me linguistic mistakes, inaccuracies and foux pas.

Katarzyna Jagodzińska

My profile on academia.edu